Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief

‘Ondernemend Eygelshoven’

 

*OE is lid geworden van het wijkplatform Eygelshoven en hierin stemrecht verworven.

*OE nam deel aan een hoorzitting van Gemeente en Wonen Heuvelsteden, inzake nieuwbouwplannen. Niet alleen voor de inwoner, maar ook voor de ondernemer staat als een paal boven water dat met name de kern van Eygelshoven aan een danige facelift toe is met als speerpunt de markt alwaar het weer goed toeven moet zijn voor de Eygelshovenaar.

*De enige promotionele activiteit in 2006, het Sinterklaasfeest, werd een succes mede door extra subsidie van de gemeente en de draaiboeken van de mensen die dit voorgaande jaren organiseerden.

*OE kiest als printmedium (krant) voor de Anselbode, nagenoeg door iedere Eygelshovenaar bijzonder goed gelezen. Nagenoeg wekelijks worden de leden genoemd in de Anselbode en bieden de redactionele kolommen, voldoende plek om de activiteiten te promoten. Met Stichting Anselbode is een bedrag van 1000,- euro afgesproken om zo in 2007 de activiteiten van OE te promoten

*Tijdens de ledenvergadering vond er een flitsenquête plaats waarbij de markt centraal stond. Er werden 20 formulieren ingeleverd, welke in vogelvlucht de volgende (meest opmerkelijke) resultaten opleverden: 85% vindt dat de zaterdagmarkt moet blijven, slechts 50% genereert meer omzet door de weekmarkt, 10% zelfs minder omzet. 50% vindt de Laurastraat onveilig tijdens de markt. 25% weet te melden dat zijn/haar klant ‘niet blij is’ met de markt. Maar liefst 75% ziet door de markt een parkeerprobleem ontstaan. Algehele conclusie is dat de zaterdagmarkt in Eygelshoven absoluut niet mag verdwijnen en dat het dringend gewenst is om de bestaande problemen op te lossen zodat ook de lokale economie (ondernemer in Eygelshoven) profijt heeft van de markt. Dat is op dit moment niet zo, in tegenstelling wat in de Trompetter gemeld stond inzake de weekmarkt Eygelshoven. OE realiseert zich dat een enquête gebaseerd op 20 ondernemers niet geheel relevant is, doch wel een kapstok moge zijn voor verdere besprekingen met marktmeester en gemeente. Ook een grotere enquête met ondernemers en inwoners is een streven voor OE.

*Op maandag 26 maart heeft OE een onderhoud met verantwoordelijke inzake het parkeerbeleid. Zo gaat de gemeente onderzoeken alwaar de zogenaamde ‘blauwe parkeerzones’ (max. 1 uur parkeren) geplaatst kunnen gaan worden in Eygelshoven. Mocht u ook in aanmerking willen komen voor die blauwe zone, bel met Frans Scheffers: 045-5456213.

*Ook een mededeling inzake de grote verkeerssnelheden in de Laurstraat, gemeld tijdens de ledenvergadering: wederom zal een snelheidszuil in de Laurastraat geplaatst worden.

*Acties in 2007 (tot nu toe): Moederdagactie, Vaderdagactie, ‘Preuvenement Egelze’ en de Sinterklaasintocht. OE gaat werken met een systeem dat formuliertjes gekocht moeten worden voor 0,10, waardoor de acties bekostigd kunnen worden. Deze maatregel is noodzakelijk om dat het aantal deelnemers bij de promotionele activiteiten achter blijft ivm de hoge prijs. Voor verdere uitleg zie de bijlage van de Moederdagactie 2007.

*OE gaat in samenwerking met de Anselbode een gezamelijke website ‘brengen’, verder informatie leest u in Nieuwsbrief en Anselbode. Streven is om in december ‘on line’ te zijn.

*Nieuwe leden: in 2007 zijn twee nieuwe leden toegetreden: Sigarenmagazijn Eygelshoven (dhr. Winkelman) en Super de Boer (dhr. Bronnenberg).

*Ideeën, suggesties inzake de sfeerverlichting zijn bijzonder welkom. OE ontving een aanmerkelijke subsidie voor het aanbrengen van sfeerverlichting. Deze subsidie moet daar ook voor gebruikt worden volgens het ultimatum van de gemeente, en wel dit jaar, in 2007. Wordt het bedrag niet besteed dit jaar, dan moet het worden terugbetaald.

*OE organiseert weldra een samenkomst voor de leden; netwerken, evalueren en gezellig samenzijn.

Nieuwsbrief OE

Nieuwsbrief

‘Ondernemend Eygelshoven’

 

Nadat vorige week onze eerste Nieuwsbrief voor de Eygelshovense consument/inwoner in de Anselbode onder de naam ‘OE-talk’ reeds geïnformeerd werd over de activiteiten van Ondernemend Eygelshoven (OE), ligt voor u de eerste Nieuwsbrief voor de leden van OE. Gekoppeld aan de eerste promotionele activiteit –Moederdagactie- een eerste interne melding van de resultaten, werkzaamheden en initiatieven die het bestuur van OE heeft weten te bewerkstelligen.

 

*OE is lid geworden van het wijkplatform Eygelshoven en hierin stemrecht verworven.

*OE nam deel aan een hoorzitting van Gemeente en Wonen Heuvelsteden, inzake nieuwbouwplannen. Niet alleen voor de inwoner, maar ook voor de ondernemer staat als een paal boven water dat met name de kern van Eygelshoven aan een danige facelift toe is met als speerpunt de markt alwaar het weer goed toeven moet zijn voor de Eygelshovenaar.

*De enige promotionele activiteit in 2006, het Sinterklaasfeest, werd een succes mede door extra subsidie van de gemeente en de draaiboeken van de mensen die dit voorgaande jaren organiseerden.

*OE kiest als printmedium (krant) voor de Anselbode, nagenoeg door iedere Eygelshovenaar bijzonder goed gelezen. Nagenoeg wekelijks worden de leden genoemd in de Anselbode en bieden de redactionele kolommen, voldoende plek om de activiteiten te promoten. Met Stichting Anselbode is een bedrag van 1000,- euro afgesproken om zo in 2007 de activiteiten van OE te promoten

*Tijdens de ledenvergadering vond er een flitsenquête plaats waarbij de markt centraal stond. Er werden 20 formulieren ingeleverd, welke in vogelvlucht de volgende (meest opmerkelijke) resultaten opleverden: 85% vindt dat de zaterdagmarkt moet blijven, slechts 50% genereert meer omzet door de weekmarkt, 10% zelfs minder omzet. 50% vindt de Laurastraat onveilig tijdens de markt. 25% weet te melden dat zijn/haar klant ‘niet blij is’ met de markt. Maar liefst 75% ziet door de markt een parkeerprobleem ontstaan. Algehele conclusie is dat de zaterdagmarkt in Eygelshoven absoluut niet mag verdwijnen en dat het dringend gewenst is om de bestaande problemen op te lossen zodat ook de lokale economie (ondernemer in Eygelshoven) profijt heeft van de markt. Dat is op dit moment niet zo, in tegenstelling wat in de Trompetter gemeld stond inzake de weekmarkt Eygelshoven. OE realiseert zich dat een enquête gebaseerd op 20 ondernemers niet geheel relevant is, doch wel een kapstok moge zijn voor verdere besprekingen met marktmeester en gemeente. Ook een grotere enquête met ondernemers en inwoners is een streven voor OE.

*Op maandag 26 maart heeft OE een onderhoud met verantwoordelijke inzake het parkeerbeleid. Zo gaat de gemeente onderzoeken alwaar de zogenaamde ‘blauwe parkeerzones’ (max. 1 uur parkeren) geplaatst kunnen gaan worden in Eygelshoven. Mocht u ook in aanmerking willen komen voor die blauwe zone, bel met Frans Scheffers: 045-5456213.

*Ook een mededeling inzake de grote verkeerssnelheden in de Laurstraat, gemeld tijdens de ledenvergadering: wederom zal een snelheidszuil in de Laurastraat geplaatst worden.

*Acties in 2007 (tot nu toe): Moederdagactie, Vaderdagactie, ‘Preuvenement Egelze’ en de Sinterklaasintocht. OE gaat werken met een systeem dat formuliertjes gekocht moeten worden voor 0,10, waardoor de acties bekostigd kunnen worden. Deze maatregel is noodzakelijk om dat het aantal deelnemers bij de promotionele activiteiten achter blijft ivm de hoge prijs. Voor verdere uitleg zie de bijlage van de Moederdagactie 2007.

*OE gaat in samenwerking met de Anselbode een gezamelijke website ‘brengen’, verder informatie leest u in Nieuwsbrief en Anselbode. Streven is om in december ‘on line’ te zijn.

*Nieuwe leden: in 2007 zijn twee nieuwe leden toegetreden: Sigarenmagazijn Eygelshoven (dhr. Winkelman) en Super de Boer (dhr. Bronnenberg).

*Ideeën, suggesties inzake de sfeerverlichting zijn bijzonder welkom. OE ontving een aanmerkelijke subsidie voor het aanbrengen van sfeerverlichting. Deze subsidie moet daar ook voor gebruikt worden volgens het ultimatum van de gemeente, en wel dit jaar, in 2007. Wordt het bedrag niet besteed dit jaar, dan moet het worden terugbetaald.

*OE organiseert weldra een samenkomst voor de leden; netwerken, evalueren en gezellig samenzijn.